Clàusula de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL

Per donar compliment al que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general del web www.novac83.com

  • Titular: Hogarclaus S,L

  • Codi d'identificació fiscal: B66948605

  • Adreça: C/ Llibertat, 88 08226 – Terrassa (Barcelona)

  • E-mail: info@novac83.com © COPYRIGHT novac83. 2008 – 2015. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d'explotació o utilització dels continguts d'aquest web sense l'autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element del web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els espots, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts.

CLÁUSULA DE PRIVACITAT

A l'efecte del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades a un fitxer titularitat de Novac83, amb CIF B66948605 , on seran tractades amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant l'emplenament i enviament del corresponent formulari, l'usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Novac83. L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la Llei dirigint un escrit a Novac83, amb adreça al C/ Llibertat, 88. 08226 – Terrassa (Barcelona), o enviant un correu electrònic a: info@novac83.com

Novac83 es compromet a vetllar per la seguretat de la informació que ens faciliti l'usuari per poder subministrar informacions relatives al grup Novac83 sobre els nostres productes i serveis. En cas que inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de terceres persones, amb caràcter previ a la seva inclusió haurà d’obtenir-ne el consentiment i informar-les dels punts continguts en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Ús de Cookies

Novac83, a través de les cookies, emmagatzema informació que ens permetrà identificar el seu ordinador la següent vegada que ens visiti. La majoria dels navegadors d'Internet estan configurats per acceptar aquestes cookies automàticament.
El tipus d'informació que recollim és específica per al seu ordinador i pot incloure l'adreça de protocol internet (IP) i la data i hora del seu accés al nostre lloc web. Recollim aquesta informació amb finalitats estadístiques. Pot configurar el seu navegador de manera que li notifiqui la recepció d'una cookie o negar-se a rebre-la. En tal cas, haurà de tenir present que potser no pugui utilitzar totes les possibilitats del nostre lloc web.